Home » Kenniscentrum » Deelname onderzoeken

Deelname onderzoeken

Als patiënt kunt u het verzoek krijgen om mee te doen aan één van de onderzoeken van het Kenniscentrum Orthopedie. Of u mee wilt doen, is helemaal aan u. Als wij u vragen om mee te doen, krijgt  u altijd mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. U hoeft ook niet ter plekke te beslissen of u wel of niet mee doet, maar krijgt voldoende tijd om hierover na te denken.Ook gebruikt het kenniscentrum orthopedie gegevens uit patiëntendossiers om de kwaliteit van zorg te kunnen toetsen. De resultaten hiervan worden gebruikt om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren. Het gaat hierbij altijd om gegevens die niet naar een individuele patiënt te herleiden zijn. Uw privacy is altijd gewaarborgd.

Voor inlichtingen:

Walter vd Weegen, Bewegingswetenschapper

Hoofd Kenniscentrum Orthopedie

Tel: 040 2864280