Home » Aandoeningen » Sportletsel » Schouderklachten

Schouder Klachten

De schouder is een zeer beweeglijk gewricht. Het heeft in tegenstelling tot de knie of heup een veel ruimere beweging in alle vlakken. Dit is nodig om alledaagse handelingen te kunnen verrichten, zoals haren kammen, toiletgang en maken van bijvoorbeeld een werpbeweging met sporten. Deze bewegingen worden door meerdere gewrichten mogelijk gemaakt. Naast het schoudergewricht zelf spelen het schouderblad, het sleutelbeengewricht en de nek hierin een grote rol. Het schoudergewricht heeft door deze ruime beweeglijkheid ook extra banden en kapsel om het gewricht te versterken. Dit betekent dus ook dat er veel verschillende aandoeningen een rol kunnen spelen als een patiënt schouderklachten heeft.

Er kan sprake zijn van arthrose van het schoudergewricht. Dan kan overwogen worden om een schouderprothese te plaatsen. Bij mensen met uitgebreide peesscheuren of bij bepaalde breuken kunnen verschillende typen schouderprothese een oplossing bieden. De laatste jaren zijn de resultaten van een schouderprothese sterk verbeterd en worden deze ook steeds vaker geplaatst.

Ook zijn de arthroscopische ingrepen (kijkoperaties) een steeds belangrijkere rol aan het spelen binnen de schouderchirurgie. Zo is het mogelijk om via kleine incisies uitgebreide operaties uit te voeren. Het is mogelijk om via zulke kijkoperaties peesscheuren te hechten, instabiliteitsklachten op te lossen of om meer ruimte te verkrijgen bij inklemmingsklachten (impingement) van de schouder.

Daarnaast zijn nog veel meer schouderoperaties op deze manier uit te voeren en kunnen combinaties van aandoeningen in één keer aangepakt worden.

Het St. Anna Ziekenhuis heeft een speciale ‘schouderpoli’. Zowel in het ziekenhuis in Geldrop als bij Topsupport in Eindhoven kunnen patiënten daar terecht. De arts kan samen met een fysiotherapeut en/of manueeltherapeut snel tot een diagnose komen waarbij er altijd direct een röntgenfoto gemaakt wordt. Indien nodig zal een aanvullende echo of scan gemaakt worden.

 

Uw schouderspecialist:

 

Drs. R. Bogie Drs. W. van Zoest

 

 

Link naar de website Zorg voor Beweging waar klachten van de schouder zijn beschreven.