Home » Praktische patiënteninformatie » Wij vinden uw mening belangrijk!

Wij vinden uw mening belangrijk!

Wij vinden het zeer belangrijk om van u te horen hoe u onze zorg ervaart. Met uw mening kunnen wij onze zorg nog verder verbeteren. Heeft u opmerkingen of suggesties? Dan kunt u gebruik maken van ons reactieformulier via de link links op deze pagina. 

Ook kunt u uw mening geven over het St-Anna ziekenhuis of over een van de orthopeden. Dit kan op de landelijke website Zorgkaart Nederland.nl
Op deze website kunt u de mening van andere patiënten lezen en kunt u uw ervaringen met andere patiënten delen. 

U kunt een cijfer geven over:

Afspraken
Was het eenvoudig om een afspraak of behandelplan met 
    deze zorgaanbieder te maken?
     
Accomodatie Is de behandelruimte of woon- en verblijfruimte net, 
    schoon en toegankelijk?
     
Medewerkers
Bent u vriendelijk en patiëntgericht geholpen door
    het ondersteunende zorgpersoneel?
     
Luisteren Is uw vraag, probleem of hulpverzoek goed begrepen?
     
     
Informatie Hebt u voldoende informatie gekregen over (het 
    vervolg van) de behandeling?
     
Behandeling Hoe beoordeelt u het (voorlopige) effect van 
    uw behandeling?
     
Aanbeveling Zou u deze zorgverlener aanbevelen bij uw familie 
    en vrienden?
     
  Uw ervaring